Povinnosti po predaji nehnuteľnosti – kupujúci a predávajúci

povinnosti-po-predaji-nehnutelnosti

Povinnosti po predaji nehnuteľnosti – kupujúci a predávajúci

V tomto článku sa dozviete aké povinnosti po predaji nehnuteľnosti je potrebné vykonať.

Konečne ste si kúpili nehnuteľnosť a neviete sa dočkať momentu, kedy už budete spokojne bývať? Avšak tu sa proces nadobudnutia nehnuteľnosti ešte nekončí. Vznikajú vám niektoré povinnosti,  ktoré je potrebné čo najskôr po prepise vlastnických práv vykonať a vyhnúť sa tak komplikaciam a nepríjemnostiam v budúcnosti.

V niekoľkých bodoch si teda zhrnme celý proces odovzdania nehnuteľnosti a povinnosti, ktoré je potrebné absolvovať ihneď po prevzatí nehnuteľnosti od predávajúceho.

1. Proces odovzdávania nehnuteľnosti

Podpísali ste kúpnu zmluvu, zaplatili ste za svoje bývanie a čakáte, kedy vám predávajúci odovzdá nehnuteľnosť. Nehnuteľnosť sa zvyčajne odovzdáva ihneď po pripísaní penažných prostriedkov na účet predávajúceho alebo podľa toho, ako ste sa dohodli v kúpnej zmluve.

Čo sa však týka samotného odovzdania nehnuteľností. Odporúčam si vyhradiť na tento úkon minimálne hodinu vášho času. Ide o formálne odovzdanie nehnuteľnosti predávajúceho kupujúcemu. Počas odovzdania by vám mal predávajúci ukázať celú nehnuteľnosť, vysvetliť, poprípade ukázať  ako fungujú niektoré zariadenie nehnuteľnosti (ako napríklad kotol, alarm, klimatizácia, …), odovzdať vám kontakt na domovníka a podobne. K tomuto procesu patrí spísanie preberacieho a odovzdávacieho protokolu, ktorým sa následne preukážete u správcu a taktiež u dodávateľa energie. Viac sa dočítate v nasledujúcom článku.

2. Prihlásenie sa u správcu bytového domu

Prvým krokom by malo byť prihlásenie sa u správcu bytového domu a pristúpenie ku zmluve o výkone správy bytového domu. V zmysle zákona sa na nového majiteľa vzťahuje povinnosť platiť platby za správu od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po vklade vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. U správcu bytového domu si tiež dohodnete výšku zálohových platieb, ktorých výšku si nastavíte podľa počtu osôb, ktoré budú v byte bývať a podľa toho, ako vám to bude vyhovovať.

Nezabudnite si so sebou vziať rozhodnutie o povolení vkladu a tiež právoplatný list vlastníctva na ktorom už ste uvedený ako vlastník nehnnuteľnosti. Čo sa týka predávajúceho ten sa má odhlásiť u správcu.

3. Prihlásenie sa k odberu energií a plynu  

Ako nový majiteľ by ste sa mal prihlásiť u dodávateľa energií, samozrejme to platí aj pre predávajúceho, ktorý by sa mal odhlásiť z odberu energií a plynu. Každá spoločnosť má trošku iné postupy a je dobré si ich prezistiť skôr ako tam pôjdete, aby ste nestrácali drahocenný čas. Odporúčam si prezrieť stránky dodávateľov energií na ktorých nájdete predpripravené šablóny tlačív, ktoré ak donesiete predvyplnené opäť si ušetríte nejaký ten čas. Dokonca väčšina poskytovateľov už dnes má možnosť dohodnúť si presný termín stretnutia a vyhnete sa tak zbytočnému čakaniu v rade.

Ideálne je aby ste k dodávateľovi išli spoločne s predávajúcim. Ak to nie je možne tak najprv sa musí odhlásiť predávajúci a až následne sa vie prihlásiť kupujúci k odberu energie. Je dobré si so sebou priniesť kúpnu zmluvu a preberací protokol.

4. Prihlásiť sa na trvalý pobyt 

Zmenu trvalého pobytu vyriešite na mestskom (obecnom) úrade. K tomuto úkonu budete potrebovať doklad totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas, potvrdenie o občianstve), rozhodnutie o povolení vkladu do katastra a písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením s osvedčeným podpisom vlastníka. Zmenu trvalého pobytu následne oznámte zdravotnej poisťovni (do 8 dní). V prípade že podnikáte tak aj sociálnej poisťovni (do 8 dní) a v prípade zamestnancov to za vás urobí zamestnávateľ. Taktiež si nezabudnite zmeniť občiansky preukaz na príslušnom okresnom riaditeľstve policajného zboru a to do 30 dní od zmeny trvalého pobytu.

5. Ohlasovacia povinnosť k poplatku za komunálny odpad

Do 30 dní od nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti máte ohlasovaciu povinnosť voči obci k poplatku za komunálny odpad. Túto povinnosť opäť vyriešite na mestskom (obecnom) úrade v ktorom sa  nehnuteľnosť nachádza. Obec vyrubuje poplatok každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.

6. Ohlasovacia povinnosť k dani z nehnuteľnosti 

Po nadobudnutí vlastníctva nehnuteľnosti je potrebné splniť si ohlasovaciu povinnosť k dani z nehnuteľnosti na mestskom (obecnom) úrade v katastrálnom území, v ktorom sa nehnuteľnosť nachádza a do 31.1. je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti príslušnému správcovi dane. Viac sa dočítate na ústrednom portáli verejnej správy.

7. Poistenie nehnuteľnosti

poprípade aj domácnosti

V prípade, že ste si nehnuteľnosť kupovali prostredníctvom hypotekárneho úveru, banka vyžaduje aby bola nehnuteľnosť poistená. Ak ste nehnuteľnosť kupovali v hotovosti nezabudnite si ju poistiť voči rizikám straty hodnoty vášho domu alebo bytu, napr. škody spôsobené požiarom, víchricou, katastrofickou škodou alebo prasknutému vodovodnému potrubiu. Pri výbere poistenia nehnuteľnosti sa vždy poraďte s kvalitným finančným sprostredkovateľom.

Na záver vám odporúčam vybaviť tieto povinnosti čo najskôr a neodkladať si ich na neskôr. Vyhnete sa tak možným pokutám za nedodržanie lehôt na prihlásenie a nezrovnalostiam neskôr.  Dobrý maklér vás nasmeruje správnym smerom a bude vám nápomocný pri vybavovaní týchto povinností. Výhody predaja nehnuteľnosti cez realitnú kanceláriu sme zhrnuli v tomto článku.

Verím že vám tento článok pomôže, celý proces zvládnete bez problémov a aby ste sa to všetko nemuseli učiť naspamäť, stačí, ak si stiahnete (či už na mobil alebo si to vytlačíte) krátky súhrn povinností, ktoré sme si spomenuli vyššie a mali to vždy poruke.