Predaj nehnuteľnosti cez realitnú kanceláriu a jeho výhody

predaj nehnuteľnosti cez realitnú kanceláriu

Predaj nehnuteľnosti cez realitnú kanceláriu a jeho výhody

Každý z vás sa aspoň raz v živote dostane do situácie, kedy potrebuje predať nehnuteľnosť a premýšľa ako na to. V hlave sa vám vynára množstvo otázok a nie vždy na nich viete s určitosťou odpovedať. Možno zvažujete využitie služieb realitnej kancelárie, avšak ste voči tomu skeptickí.

V tomto článku sa môžete dočítať o výhodách predaja nehnuteľnosti prostredníctvom realitnej kancelárie a čo všetko obnáša takáto spolupráca.

Predaj nehnuteľnosti cez realitnú kanceláriu

Ide o najčastejšie realizovaný predaj nehnuteľností vo svete aj u nás. Štatisticky sa odhaduje, že zhruba 90% nehnuteľností sa predá prostredníctvom realitnej kancelárie, vo svete je to číslo ešte vyššie a blíži sa k 100%.

Predaj nehnuteľnosti si vyžaduje čas a dokonalú znalosť trhu. Ak chcete svoju nehnuteľnosť predať čo najvýhodnejšie potrebujete poznať množstvo faktorov ovplyvňujúcich cenu.

Všetky faktory a špecifiká celého procesu by za vás mal zvládnuť realitný maklér, ktorý má dokonalú znalosť trhu v danej lokalite a vie zabezpečiť celý proces od podpisu nabratia bytu do ponuky až po samotné odovzdanie nehnuteľnosti novému majiteľovi. Samozrejme je veľmi dôležitý aj výber realitnej kancelárie – realitného makléra, ale o tom sa dočítate v samostatnom článku.

Ak chcete predať svoj dom, byt alebo záhradu je potrebné si uvedomiť, čo všetko je za každodennou prácou makléra a prečo sa oplatí využiť služby realitnej kancelárie.

Ušetrený čas

Využite služieb realitnej kancelárie vám šetrí čas. Čas je v dnešnom svete to najcennejšie aktívum a neviete ho zastaviť. Priemerná dĺžka predaja bytu od doby kedy bola nehnuteľnosť ponúknutá na trh až po uzatvorenie kúpnej zmluvy trvá v priemere 68 dní. Pri domoch je tento čas ešte o čosi dlhší a v priemere zaberie až 140 dní s ktorými treba počítať za predpokladu, že je cena nehnuteľnosti nastavená správne a daná nehnuteľnosť je na trh uvedená v správnom čase.

Preto si položte otázku koľko stojí váš čas? Čas, ktorý strávite v práci, čas, ktorý môžete venovať svojím hobby, rodine, priateľom.

Všetky procesy súvisiace s predajom za vás zabezpečí maklér. Vyrieši za vás všetky ponuky záujemcov, maily, telefonáty a osobné obhliadky. Bude vás naozaj zastupovať profesionál, ktorý odprezentuje vašu nehnuteľnosť a ktorý odborne zodpovie na všetky prípadne otázky. V praxi už iba prídete podpísať kúpnu zmluvu a svoj voľný čas viete venovať iným aktivitám.

Objektívne ohodnotenie ceny nehnuteľnosti

Realitné kancelárie pravidelne mapujú trh realít a vedia vám ohodnotiť reálnu cenu vašej nehnuteľnosti. Majitelia majú zväčša k nehnuteľnosti vytvorený silný citový vzťah a ich očakávania o cene nehnuteľnosti sú veľa krát nereálne. Vždy však treba zvážiť faktory ako:

 • stav nehnuteľnosti – jej veľkosť, dispozíciu, vek a opotrebenie
 • lokalitu nehnuteľnosti – cena rovnakého domu má inú hodnotu na periférií ako v centre krajského mesta
 • aktuálna situácia na trhu – dostupnosť hypoték, pomer ponuky a dopytu, demografia, počet vznikajúcich novostavieb, aktuálna ponuka na trhu práce
 • množstvo ďalších faktorov, ktoré je potrebné brať do úvahy a zohrávajú významnú úlohu pri tvorbe ceny nehnuteľnosti

Realitný maklér vám vie nestranne pomôcť s reálnym vyčíslením hodnoty vašej nehnuteľnosti.

Znalosť, skúsenosť  a profesionalita makléra

Celý proces zabezpečuje profesionál, ktorý má skúsenosti s celým proces. Vyzná sa v situácií na trhu, má istý vplyv, pozná potencionálnych kupujúcich a vie koho osloviť ešte pred samotným uverejnením ponuky na trh. Vie ako nastaviť marketing, prešiel mnohými školeniami, je znalý procesov a legislatívy. Investuje množstvo času a peňazí do neustáleho vzdelávania sa, aby vám vedel poskytnúť relevantné informácie a predať vašu nehnuteľnosť najlepšia ako sa dá. Je vám neustále k dispozícii a vy sa nemusíte stresovať.

Čo myslíte, koľko času a úsilia potrebujete vynaložiť, aby ste sa zorientovali na trhu s realitami?

Organizácia celého procesu

Realitný maklér vie zabezpečiť, aby celý proces prebiehal jednoducho a organizovane. A počas celého procesu predaja nenastali žiadne komplikácie.

Činnosti, ktoré maklér vykonáva na dennej báze sú:

 • správne nastavuje cenu nehnuteľnosti
 • nastavuje marketing
 • oslovuje a neustále vyhľadáva potencionálnych kupujúcich
 • profesionálne  pripraví nehnuteľnosť na predaj – tzv. homestaging
 • prezentuje nehnuteľnosť potencionálnym kupujúcim
 • uverejňuje inzerciu a platí za jej uverejnenie na najnavštevovanejších realitných portáloch, pretože správny a pútavý popis nehnuteľnosti, vyzdvihnutie kladov a profesionálne fotky upútajú kupujúceho ako prvé
 • celý deň komunikuje s potencionálnymi kupujúcimi, dohaduje a organizuje obhliadky, pravidelne vás informuje o procese predaja a je vždy pripravený odpovedať na vaše otázky ohľadom predaja
 • plánuje a ovláda sled procesov, ktoré na seba nadväzujú – vie kedy uzatvoriť s kupujúcim rezervačnú zmluvu, kedy osloviť banku alebo finančného sprostredkovateľa, kedy pripraviť kúpne zmluvy, kedy pripraviť návrh na vklad do katastra a kedy nehnuteľnosť odovzdať novému majiteľovi
 • preveruje nehnuteľnosť, kupujúcich a predávajúcich, aby tak predišiel problémom súvisiacim s prepisom nehnuteľností na nového majiteľa
 • je nápomocný pri odhlasovaní a prihlasovaní energií, trvalého pobytu, koncesionárskych poplatkov, poplatkov za smetí a podobne

Bezpečnosť a právne zabezpečenie

Realitná kancelária si overuje potencionálnych záujemcov o nehnuteľnosť ešte pred samotnou obhliadkou. Maklér s obhliadajúcimi spisuje obhliadkový formulár, na ktorom je uvedené kto a kedy sa obhliadky zúčastnil.

Realitná kancelária zabezpečuje celý právny a administratívny proces, to znamená  vypracovanie kúpnych zmlúv advokátom a jej autorizácia. Advokátska kancelária v tomto procese overí všetkých účastníkov a zodpovedá aj za celý obsah kúpnych zmlúv. Uhrádza poplatky spojené s predajom nehnuteľnosti, návrh na vklad kúpnych zmlúv a poplatok do katastra.

Vyjednávanie o cene nehnuteľnosti so záujemcom

Každý kupujúci má tendenciu vyjednávať o cene a chce kúpiť nehnuteľnosť čo najlacnejšie a naopak, predávajúci chce vždy predať za čo najvyššiu cenu.

Jedna z najväčších výhod predaja prostredníctvom realitnej kancelárie je, že máte vedľa seba skúseného makléra, ktorý v tomto procese presne vie aká je reálna hodnota nehnuteľnosti, vie ako sa vyvíja celý predaj, má prehľad o konkurencii a vďaka vyjednávacím schopnostiam nepodlieha tlaku danej situácii. Maklér vo väčšine prípadov vyjedná vyššiu cenu ako samotný majiteľ nehnuteľnosti.

Iné služby

Väčšina realitných kancelárií ponúka komplexné riešenia bývania. Majú k dispozícií znalca, ponúkajú finančné poradenstvo, možnosť kúpy cez hypotéku,vybavia za vás kataster, pomôžu vám pri odovzdávaní a preberaní nehnuteľnosti a pomôžu vám s následným odhlásením energií. V prípade, že predávate a zároveň kupujete nehnuteľnosť, sprevádzajú vás počas celého procesu, sú vám nápomocný a zodpovedia vám všetky otázky na ktoré nepoznáte odpoveď.

Na záver myšlienka od gréckeho lodného magnáta a jedného z najbohatších ľudí 20. storočia Aristotelesa Onassisa, ktorý tvrdil, že:

„Tajomstvom úspechu je vedieť niečo, čo iní nevedia“