Spísanie preberacieho a odovzdávacieho protokolu pri predaji bytu

Preberací a odovzdávací protokol

Spísanie preberacieho a odovzdávacieho protokolu pri predaji bytu

V minulom článku sme vás informovali čo všetko musíte spraviť po predaji nehnuteľnosti. Dnes sa spolu pozrieme na povinnosť spísania preberacieho a odovzdávacieho protokolu a čo všetko by mal obsahovať. Ak sa chystáte odovzdať svoju predanú nehnuteľnosť novému majiteľovi, nemali by ste zabudnúť na túto povinnosť, ktorá je veľmi dôležitá.

Preberací alebo odovzdávací protokol je dokument, ktorý spisuje predávajúci spolu s kupujúcim a slúži obom stranám ako záznam o stave bytu v čase jeho odovzdania. K realizácií dochádza zvyčajne niekoľko dní po podpise kúpných zmlúv alebo po zmene vlastnických práv k nehnuteľnosti na katastri.

Protokol je  potrebný pri preukazovaní sa u správcu, na úradoch a tiež u dodávateľov energií.

Preberací a odovzdávací protokol by mal obsahovať:

 • všetky základné informácie o nehnuteľnosti (adresa nehnuteľnosti, číslo LV, … ),
 • identifikáciu účastníkov (to, kto je odovzdávajúci a kto preberajúci),
 • identifikáciu titulu odovzdania resp. prevzatia (zvyčajne kúpna zmluva),
 • súpis odovzdávaných klúčov (od vchodu, schránky, pivnice, spoločných priestorov, …),
 • stav nehnuteľnosti (zariadenie, ktoré sa odovzdáva spolu s nehnuteľnosťou, ale aj prípadné vady a nedorobky zistené predávajúcim),
 • aktuálne stavy spotreby energií k dňu odovzdávania a to:
  • číslo merača a stav spotreby elektrickej energie,
  • číslo merača a stav spotreby plynu,
  • číslo merača a stav spotreby SV (studená pitná voda ) a TÚV (teplá úžitková voda)
  • čísla a stavy jednotlivých meračov na radiátoroch,
 • a samozrejme na záver netreba zabudnúť  na podpisy účastníkov preberacieho konania (preberajúceho aj odovzdávajúceho) a tiež dátum prevzatia resp. odovzdania nehnuteľnosti.

Na odkaze nižšie si môžte stiahnúť VZOR preberacieho a odvzdávacieho protokolu.

protokol